Datapolitik

Som statsautoriserede fodterapeuter har vi journalføringspligt. Klinikken er altså forpligtet til at journalisere dine personoplysninger, herunder cpr.nr og helbredsoplysninger i en patientjournal, jfr. Bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Som fodterapeuter har vi tavshedspligt og dine oplysninger vil kun blive videregivet til samarbejdspartnere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig, nødvendig for din behandling i klinikken, og såfremt du forinden har afgivet et specifikt og informeret samtykke.

I forbindelse med din behandling på klinikken, herunder reservation af behandlingstider, journalisering af din behandling, evt. kontakt med dine pårørende eller evt. værge, samt kontakt med andet relevant sundhedspersonale eks; fysioterapeuter, læger, hjemmepleje, sygeplejersker, ortopædskomagere m.fl. har klinikken i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

Navn, adresse, e-mail og telefonnummer
Personnummer/CPR.nr.
Helbredsoplysninger
Oplysninger om pårørende/værger

I dine sko er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, og alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse hermed.

I forbindelse med oprettelse af din journal i klinikkens IT-systemer, vil dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til klinikkens databehandlere; Onlinebooq og Fodform (bookingsystem/kliniksystem/journaliseringsprogram).

Personoplysningerne i forbindelse med din behandling slettes 5 år efter den seneste optegnelse i din patientjournal, jfr. Bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Hvis du ønsker indsigt i, berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig i klinikken skal du rette henvendelse til klinikejer og dataansvarlig Mia E. Svendsen.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk